You are currently viewing Phoenix Combo bei „Frederick van der Sonne“

Phoenix Combo bei „Frederick van der Sonne“

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:2021 / News

Phoenix Combo (Leitung Carl Krämer, Sax) bei „Kultur aus dem Oster-Eckschrank mit Frederick van der Sonne und Gästen“ – am 03. April um 19 Uhr, kostenfrei!

https://www.facebook.com/events/1415030282190230